Afscheid Hans

Beste allemaal,

Zoals reeds eerder aangekondigd, heb ik op 15 april 2010 tijdens de Algemene Ledenvergadering mijn functie als penningmeester van de zwemvereniging neergelegd. Iedereen heeft kunnen lezen wat de reden is geweest van mijn besluit. Daarnaast is het volgens mij een goede zaak, dat een penningmeester ook weer niet te lang in die functie aanblijft om niet ál te vertrouwd te worden c.q. geraken met de financiën van de vereniging.

Lees meer

Visie ZV Zaltbommel nieuw zwembad

Binnen de gemeente Zaltbommel is het zwembad een gevoelig onderwerp van gesprek. Aan de ene kant is er een geld gebrek en lijkt het zwembad daarbij een mooie post om geld te besparen. Een zwembad levert namelijk netto nooit geld op, maar kost de gemeente daarentegen een aardig bedrag. Aan de andere kant beseft de gemeenteraad dat een gemeente van het formaat en het statuur van Zaltbommel niet zonder zwembad kan, zeker hier in het rivierengebied. Het is van levensbelang dat kinderen leren zwemmen via zwemlessen. En daarnaast is het zwembad ook onontbeerlijk voor verschillende doelgroepen, denk aan zwangerschaps zwemmen, baby peuter zwemmen, meer bewegen voor ouderen, enzovoort.

Ook de zwemvereniging is daarin een speler. Vanwege het beperkte huidige bad zijn er weinig groei mogelijkheid voor ZV Zaltbommel, maar toch doen we het als vereniging goed en hebben we een grootte die aansluit bij die faciliteiten. We hebben dan ook als zodanig binnen de gemeente een behoorlijke sociale functie voor vooral jongere kinderen en jeugd.

Daarom heeft de gemeente ons uitgedaagd om mee te denken en te komen met een visie van onze zwemvereniging over hoe er invulling gegeven zou moeten worden aan het bouwen van een nieuw zwembad. Daarbij is ons ook specifiek gevraagd aan te geven hoe we in zo’n nieuw zwembad zouden kunnen groeien als zwemvereniging en als zodanig zouden kunnen bijdragen bij de exploitatie ervan.  Hieronder vind je de uitwerking van die visie. Het document is ook (iets kleurrijker) te downloaden in pdf formaat.

Lees meer

Contributie Verhoging

Op de Algmene Leden Vergadering van 21 April 2009 is besloten de contributie te verhogen met ingang 1 september 2009.

De contributies worden per 1 september 2009

Eerste Lid: 17,00 euro
Tweede +/+: 15,50 euro
Trimzwemmer: 14,00 euro
Donateur (Tientjeslid): 10,00 euro

Ik wil u allen verzoeken om de nieuwe bedragen in uw automatisch of elektronisch betalingssysteem vóór die datum aan te passen.

Namens het bestuur,

Hans van Eijk
Penningmeester