Visie ZV Zaltbommel nieuw zwembad

Binnen de gemeente Zaltbommel is het zwembad een gevoelig onderwerp van gesprek. Aan de ene kant is er een geld gebrek en lijkt het zwembad daarbij een mooie post om geld te besparen. Een zwembad levert namelijk netto nooit geld op, maar kost de gemeente daarentegen een aardig bedrag. Aan de andere kant beseft de gemeenteraad dat een gemeente van het formaat en het statuur van Zaltbommel niet zonder zwembad kan, zeker hier in het rivierengebied. Het is van levensbelang dat kinderen leren zwemmen via zwemlessen. En daarnaast is het zwembad ook onontbeerlijk voor verschillende doelgroepen, denk aan zwangerschaps zwemmen, baby peuter zwemmen, meer bewegen voor ouderen, enzovoort.

Ook de zwemvereniging is daarin een speler. Vanwege het beperkte huidige bad zijn er weinig groei mogelijkheid voor ZV Zaltbommel, maar toch doen we het als vereniging goed en hebben we een grootte die aansluit bij die faciliteiten. We hebben dan ook als zodanig binnen de gemeente een behoorlijke sociale functie voor vooral jongere kinderen en jeugd.

Daarom heeft de gemeente ons uitgedaagd om mee te denken en te komen met een visie van onze zwemvereniging over hoe er invulling gegeven zou moeten worden aan het bouwen van een nieuw zwembad. Daarbij is ons ook specifiek gevraagd aan te geven hoe we in zo’n nieuw zwembad zouden kunnen groeien als zwemvereniging en als zodanig zouden kunnen bijdragen bij de exploitatie ervan.  Hieronder vind je de uitwerking van die visie. Het document is ook (iets kleurrijker) te downloaden in pdf formaat.

Lees meer