Nieuws

De KNZB diskwalificatiecodelijst 2015/2016 (ingangsdatum 01-09-2015) kun je hier downloaden.

Wijzigingen reglementen

Per 1 september 2015 zijn de reglementen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen vind je hier. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– Wijziging 2015-09-010 1-start regel: Voortaan worden alle wedstrijden gehouden met de één-start regel. Tot nu toe waren er nog behoorlijk wat wedstrijden met de 2-start regel, maar volgens de KNZB en de TORZ was “daarin zeken geen vast patroon in te onderkennen in den lande”.

– Wijziging 2015-09-001 Administratieve bepalingen: In onderdeel B: voorwaarden voor het wedstrijdprogramma en in onderdeel C: Voorwaarden voor het Proces-Verbaal is toegevoegd, dat in het wedstrijdprogramma c.q. de startlijst en de resultatenlijst (uitslag) bij de gehandicapte zwemmers niet alleen de handicapklasse moet worden vermeld, maar ook de dispensatiecodes. De klasse-aanduiding is al wel ‘gewoon’, maar de vermelding van de dispensatiecodes niet. In Splash is het al wel mogelijk om de dispensatiecodes te vermelden, maar die moeten dan wel eerst handmatig door de verenigingen zijn ingevoerd in Splash. De dispensatiecodes zijn uitsluitend bedoeld als referentiekader bij het beoordelen van een zwemslag en het heeft dus geen toegevoegde waarde om die in de uitslag op te nemen.

– Wijziging 2015-09-003 Tolerantienorm bij I-wedstrijden: De tolerantienorm bij I-wedstrijden (o.a. SwimKick) gold alleen voor de zwemslagen. In verband met de invoering van de 1-startsregel (zie voorstel 010, is de scheidsrechter nu ook gerechtigd de startprocedure in de tolerantie te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het niet met één voet vooraan op het startblok staan, of wel in de starthouding maar niet helemaal stil.

– Wijziging 2015-09-005 Valse startlijn: Er mag een valse startlijn worden opgehangen; het hoeft niet meer. Omdat de 1-startsregel wordt ingevoerd (zie voorstel 010), wordt de valse startlijn niet of nauwelijks nog gebruikt. Alleen in gevallen de scheidsrechter de startprocedure afbreekt, of als de starter dan wel de scheidsrechter per ongeluk het valse startsignaal geeft.

– In de startprocedure is er ook iets aangepast. Bij het begin van iedere serie kan de scheidsrechter een aantal korte fluitsignalen geven als teken aan de deelnemers om alle kleding uit te doen behalve de zwemkleding. Bij internationale wedstrijden is dat ook al zo.  Let wel: de scheidsrechter kan dat doen, het is niet verplicht. Maar het is misschien wel verstandig om het gewoon altijd te doen. Bij wedstrijden in een buitenbad moet wel altijd een aantal korte fluitsignalen worden gegeven. Daar staan de zwemmers vaak nog in trainingspak of badjas achter het startblok. Daar hebben de korte fluitsignalen dus meer zin dan in een buitenbad.

– Wijziging 2015-09-011 Starter meldt de scheidsrechter het door een zwemmen ophouden van de start: Het voorstel is zodanig geformuleerd, dat het lijkt alsof de starter moet onderbreken als een zwemmer bewust de boel vertraagt, staat te schreeuwen of wangedrag vertoont i.p.v direct de starthouding aannemen. Een starter mag echter de startprocedure niet onderbreken, dat mag alleen de scheidsrechter doen. In de nieuwe toelichting op het reglement zal dat nog worden verduidelijkt.

– Wijziging 2015-09-013 Controle geprinte uitslagen: In de tekst van artikel D13.12 is duidelijk gemaakt, dat de jurysecretaris de geprinte uitslagen moet controleren, alvorens die door de scheidsrechter worden geodgekeurd en openbaar worden gemaakt.

– Wijziging 2015-09-018 records: Voor de duidelijkheid: een record is definitief, nadat die is goedgekeurd op het bondsbureau en niet pas op het moment van publicatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *