Wijzigingen reglementen KNZB

Per 6 september 2019 gaan de nieuwe reglementen van de KNZB in. De belangrijkste wijzigingen voor officials zijn dat tijdwaarnemers alle tussentijden moeten opnemen en dat zij (en de keerpuntcommissarissen) vanaf nu ook de taak hebben om de overnames bij estafettes te controleren.

Bij de meisjes wordt de categorie Meisjes Minioren 4 (14 jaar) toegevoegd, daardoor schuiven Jeugd 1 en 2 1 jaar op qua leeftijd. Daarnaast is er een toevoeging Senioren 1 en 2 en Open.

Alle veranderingen en de nieuwe diskwalificatiecodelijst per 06 september 2019 vind je op deze pagina van de KNZB.