Extra Trainingen GK-Groep

Binnenkort starten we samen met ZV-Kerkdriel een gecombineerde proef met extra zwemtrainingen op zondag, eens per twee weken in Kerkdriel. Deze extra trainingen zijn bedoeld voor de grootste talenten van onze verenigingen. In deze trainingen kan extra aandacht worden geschonken aan het perfectioneren van de zwemtechniek en aan het verbeteren van de conditie. Het uiteindelijke doel van de trainingen is het ontwikkelen en fine-tunen van talenten, zodat onze afvaardiging voor kampioenschappen en toernooien landelijk en in de kring nog groter, beter voorbereid en kansrijk is.

Meer lezen

30 en 20 minuten test

Afgelopen maandag 13 september is er wederom een 30 minuten test gehouden in groep 3. Hieronder vind je de uitslagen van die test, ook vergeleken met de vorige test van 19 mei. Het beeld is nu iets meer in overeenstemming met de verwachtingen dan bij de 10x100m test, hoewel ook hier nog wel wat afwijkingen gezien kunnen worden van zwemmers die het nu beter hebben gedaan dan de vorige keer. Groep 2 heeft in plek van een 30 minuten test een 20 minuten test gezwommen. Dat deden ze voor het eerst.

Meer lezen

10x100m test

Gisteren 10 september hebben we de 10x100m test gedaan. Bij deze test was het de bedoeling om 10x100m borstcrawl, met 10 seconden rust, in totaal zo snel te zwemmen als mogelijk. Het ging uiteindelijk dus om de snelste eindtijd na 10x100m. We hebben deze ook al eerder gedaan namelijk op 5 juli 2010, aan het eind van vorig seizoen. De test leverde verrassende resultaten op.

Meer lezen

Contributieverhoging 1 september

Geachte leden,

Het afgelopen zwemseizoen is er in meerdere vergaderingen en in de enquete besloten om de contributie te verhogen.
Deze verhoging is met ingang van het nieuwe zwemseizoen 2010-2011 per 1 september 2010 ingegaan.
Dit zijn de nieuwe bedragen:

  • Eerste kind                            20,50 euro per maand
  • Tweede en derde kind      19,00 euro per maand
  • Vanaf het vierde kind         7,50 euro per maand                   
  • Trimgroep                             17,50 euro per maand

Het adres van het rekeningnummer is veranderd.
De contributie moet per maand (vooraf) overgemaakt worden op banknummer
10.58.57 t.n.v. Zwem- en poloclub Zaltbommel, Kerkemorgen 3, 5324 BL Ammerzoden.

Zwemgroet,

Het bestuur

Sprint test

Gisteren hebben groep 2 en 3 een sprint test gedaan. De bedoeling van de test is om inzicht te krijgen in het sprint vermogen van de zwemmers door het seizoen in. De test van gisteren is een ijkpunt van het (als het goed is) laagste niveau van dit jaar, aangezien we nog helemaal in de begin fase van het seizoen zitten. Deze test wordt dit seizoen nog 3x herhaald, namelijk in de week van 22 november 2010, 31 januari 2011 en 11 april. Hopelijk kunnen we dan vooruitgang zien! 😉

Meer lezen