Visie ZV Zaltbommel nieuw zwembad

Binnen de gemeente Zaltbommel is het zwembad een gevoelig onderwerp van gesprek. Aan de ene kant is er een geld gebrek en lijkt het zwembad daarbij een mooie post om geld te besparen. Een zwembad levert namelijk netto nooit geld op, maar kost de gemeente daarentegen een aardig bedrag. Aan de andere kant beseft de gemeenteraad dat een gemeente van het formaat en het statuur van Zaltbommel niet zonder zwembad kan, zeker hier in het rivierengebied. Het is van levensbelang dat kinderen leren zwemmen via zwemlessen. En daarnaast is het zwembad ook onontbeerlijk voor verschillende doelgroepen, denk aan zwangerschaps zwemmen, baby peuter zwemmen, meer bewegen voor ouderen, enzovoort.

Ook de zwemvereniging is daarin een speler. Vanwege het beperkte huidige bad zijn er weinig groei mogelijkheid voor ZV Zaltbommel, maar toch doen we het als vereniging goed en hebben we een grootte die aansluit bij die faciliteiten. We hebben dan ook als zodanig binnen de gemeente een behoorlijke sociale functie voor vooral jongere kinderen en jeugd.

Daarom heeft de gemeente ons uitgedaagd om mee te denken en te komen met een visie van onze zwemvereniging over hoe er invulling gegeven zou moeten worden aan het bouwen van een nieuw zwembad. Daarbij is ons ook specifiek gevraagd aan te geven hoe we in zo’n nieuw zwembad zouden kunnen groeien als zwemvereniging en als zodanig zouden kunnen bijdragen bij de exploitatie ervan.  Hieronder vind je de uitwerking van die visie. Het document is ook (iets kleurrijker) te downloaden in pdf formaat.

Huidige Situatie

Op dit moment traint ZV-Zaltbommel 3x per week 3 uur in zwembad Akwamarijn. De grootte van het zwembad is op dit moment de voornaamste belemmering voor de vereniging om te groeien. Meer badwater is meer leden.

Verder is door de vele zwemmers de hoeveelheid badwater per zwemmer erg beperkt, wat een grote belemmering is voor de mogelijke prestaties van de zwemmers. Ook valt de huidige badconstructie slecht uit voor het zwemmers. De ondiepe zijde is wel erg ondiep wat keerpunten en onderwater acties bemoeilijkt, er zijn buizen geplaatst die keerpunten belemmeren, en er is geen overloop constructie waardoor het bad al snel veranderd in een golfslagbad wat negatieve gevolgen heeft voor de zwemtechniek.

Ook kunnen er geen wedstrijden worden georganiseerd door de zwemvereniging. Daarvoor is minimaal een 25m bad met 5 banen vereist, waarbij 6 banen optimaal is. Daarvoor wijkt de vereniging al jaren uit naar zwembaden in Tiel en Gorinchem.

Dit betekent dat het erg moeilijk is voor ZV-Zaltbommel om competitief te zijn in de regio, laat staan op nationaal niveau. Toch doet de vereniging het met de beperkte middelen die er zijn het opmerkelijk goed als vereniging. Op provinciaal niveau kunnen we goed meekomen. Op nationaal komen we nog wel flink wat stappen te kort.

Op dit moment hebben we:

 • 82 wedstrijdzwemmers, in de leeftijd van 6 tot 40 jaar.
 • 40 trimzwemmers, tussen ca. 35-75 jaar
 • 400 uur trainingswater per jaar

Zwembad Formaat

Een voor een zwemvereniging wedstrijd geschikt zwembad moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 25 meter lang
 • 6 banen breed (2,5 meter per baan)
 • 1,5 meter diep op het ondiepste punt, 2,5 meter diep op het diepste punt
 • Overloop randen voor absorptie golfslag
 • Voldoende ruimte en bankjes / stoelen langs de zwembadrand zodat zwemmers daar kunnen zitten tijdens wedstrijden
 • Voldoende ruimte voor stoelen bij beide kopeinden voor juryleden
 • Ruimte voor toeschouwers / ouders
 • Evt een ruimte waar kinderen een boterham kunnen eten of juryleden kunnen vergaderen
 • Gaten voor vlaggestokken op 5 meter van de kant, en op 15m voor de valse-startlijn
 • Moderne startblokken
 • Goede zwemlijnen die golfslag breken
 • Secondenklok voor gebruik zwemmers tijdens de training

6 banen breed wordt aanbevolen voor moderne wedstrijdbaden. Op dit moment is 5 banen het absolute minimum om wedstrijden te mogen organiseren. Het ziet er echter naar uit dat de KNZB deze norm in de toekomst zal uitbreiden naar 6 banen. Een 6-banen bad is daarom zeker te verkiezen boven het absolute minimum om op de toekomst te zijn voorbereid.

Een voordeel daarbij is dat juist in de regio Bommelerwaard en in de direct omliggende regio’s er weinig zwembaden zijn die aan deze norm voldoen. Een 6 banen bad zou dus inkomsten trekken van verenigingen in de nabije regio die naar een dergelijk zwembad moeten uitwijken om wedstrijden te kunnen houden.

Onze zwemvereniging heeft aan wedstrijden:

 • per seizoen 10 wedstrijden minimaal te organiseren;
 • met gemiddeld 5 uur per wedstrijd;
 • dat is in totaal minimaal 50 uur per jaar.

Merk daarbij op dat omdat we geen wedstrijd thuisbad hebben we nu ook niet meer organiseren dan het minimum. Maar als zo’n bad wel beschikbaar is, is er zeker interesse om ook verschillende extra wedstrijden te organiseren. Bijvoorbeeld wedstrijden in het kader van een sponsor, wedstrijden voor het zwemmen van limieten voor nationale en regionale kampioenschappen of bijvoorbeeld schoolzwemkampioenschappen.

Groei Potentieel

Meer badwater betekent meer capaciteit voor zwemmers. Meer badwater kan bereikt worden door zowel meer tijd als meer badoppervlakte. Als we alleen uitgaan van meer badoppervlakte komen we uit op de volgende aantallen voor het potentieel in groei voor zwemmende leden:

3 banen 20 meter (situatie nu)

6 (factor 2) banen 25 meter  (factor 1.2) = factor 2.4

Wedstrijdzwemmers

82

197

Trimzwemmers

40

96

Dat deze ledenaantallen realistisch zijn voor een zwemvereniging in de gemeente Zaltbommel baseren we op voorbeelden uit zwemmend Nederland. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar  zwemvereniging de Columbiaan in Voorhout. Voorhout is een gemeente met 15.000 inwoners in de Bollenstreek, vergeleken met ruim 26.000 inwoners in Zaltbommel. Deze vereniging heeft een huisbad van 4 banen 20 meter. Deze vereniging heeft door uitbreiding in badwater naar 20 uur per week weten te groeien tot 125 wedstrijdzwemmers, 100 volwassen zwemmers, en met zelf ABC zwemlessen te geven 225 zwemmers. In totaal heeft deze vereniging dus 450 leden.

Met zoveel zwemuren hebben de talenten de tijd zich te profileren tot topzwemmers (met maximaal 14 uur zwemwater voor toppers), terwijl er dan voldoende ruimte is voor een brede basis van zwemmers van alle niveaus, vanaf de absolute beginners toe.

De zwemlessen onder beheer van de zwemvereniging te laten organiseren heeft verschillende voordelen. In de zwemvereniging is vaak veel know-how over zwemmen en zwemtechniek. Dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van de zwemmende kinderen. Verder is door de focus op wedstrijdzwemmen en de contacten met wedstrijdzwemmers ook een veel betere doorstroming van zwemmers naar de zwemvereniging.

Als we voor nu echter alleen uitgaan van het aantal zwemmende leden van praktijkvoorbeeld de Columbiaan, dan komen we bij schaal vergroting tot de volgende cijfers, uitgaande van 20 uur zwemwater per week:

4 banen 20 meter

6 (factor 1.5) banen 25 meter  (factor 1.2) = factor 1.8

Wedstrijdzwemmers

125

225

Trimzwemmers

100

180

Aangezien het inwoneraantal van Zaltbommel ook ongeveer 1.8 dat van Voorhout is zou dat mogelijk moeten zijn.

Om verder te verifiëren of dat ook echt zo is hebben we ook een overzicht opgevraagd bij de KNZB van de gemeenten die qua inwonersaantallen de gemeente Zaltbommel het dichts benaderen. Daarbij kregen we het volgende overzicht:

Inwoners
(x1000)

Leden Zwemvereniging

Ledendichtheid (%)

Baarn

24,4

218

0,89

Best

29

485

1,67

Beuningen

25,2

135

0,54

Cuijck

24,2

216

0,89

Culemborg

27,2

286

1,05

Delfzijl

27,7

195

0,70

Edam-Volendam

28,5

434

1,52

Horst aan de Maas

28,5

513

1,80

Leusden

28,6

361

1,26

Winterswijk

29,2

340

1,16

Zaltbommel

26,2

171

0,65

Op het moment heeft gemeente Zaltbommel een van de laagste ledendichtheden vergeleken met vergelijkbare gemeenten. De hoogste ledendichtheid in deze tabel heeft de vereniging in Horst aan de Maas, met 513 leden. Deze zwemvereniging heeft de beschikking over een 6 banen 25 meter bad, naast een ‘doelgroepenbad’, instructiebad en peuterbadje. De zwemvereniging in Best heeft een 485 leden, en heeft de beschikking over een 5 banen 25 meter bad en een instructiebad. Als we de cijfers van deze gemeenten projecteren op Zaltbommel, zien we een maximum aantal leden tussen de (1,67%*26200)=438 leden en de (1,80%*26200)=472 leden. Omdat we onszelf niet meteen rijk willen rekenen houden we ons eerder berekende maximum aan van net iets meer dan 400 leden als een zeer realistische schatting waar onze vereniging naartoe zou kunnen groeien met een 6 banen 25m bad.

Realisatie Groei

Gegeven dat de faciliteiten beschikbaar zijn zoals hierboven beschreven, moet er wel een plan worden ingezet om deze groei ook daadwerkelijk te realiseren. We hebben op dit moment al verschillende ideeën om zover ook daadwerkelijk te komen, veelal geïnspireerd op bestaande scenario’s zoals deze succesvol zijn geïmplementeerd door bestaande verenigingen.

 • Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO is een bestaande subsidieregeling die zich bij uitstek leent voor een samenwerkingsverband met een sportverenging als de zwemclub. Deze regeling wordt bijvoorbeeld succesvol toegepast bij de genoemde vereniging de Columbiaan in Voorhout. Kinderen kunnen daar vóór school een ochtendtraining mee zwemmen als hun ouders al vroeger van huis moeten. De kinderen krijgen na de training in een ruimte (die er dan wel moet zijn) de mogelijkheid om voordat ze naar school gaan nog wat boterhammen te eten. Kinderen krijgen zo zowel sociale contacten en groepsbinding, als het karakter en doorzettingsvermogen dat past bij ochtendtrainingen.

 • Bewegen op recept

Te weinig beweging en ook obesitas zijn grote problemen in de maatschappij. Bewegen op recept is een initiatief van Minister Klink van Volksgezondheid om mensen aan het sporten te krijgen. Dit wordt dan vergoed door de ziektekostenverzekering. De zwemclub kan ook hier zeker een rol spelen. Er is geen sport waar je je hele lichaam zo intensief gebruikt en zoveel calorieën verbrandt als met zwemmen.

 • Scholen kampioenschap

In samenwerking met de gemeente Eindhoven organiseert PSV al meer dan 11 jaar een zwemwedstrijd voor alle basisscholen in Eindhoven met ieder jaar rond de 350 deelnemers. Ter voorbereiding op dit kampioenschap krijgen de deelnemers jaarlijks 2 trainingen van de zwemvereniging. Dit wordt gevolgd door een groots opgezette wedstrijddag waarvan de 10 tijdsnelsten van de onder-, midden-, en bovenbouw de finale mogen zwemmen. Daarbij is er ook een goede doorstroom van nieuwe leden. Een dergelijk scenario kan ook worden opgezet in de regio Zaltbommel.

 • Vriendjes en vriendinnetjes dagen

Een succesvolle strategie die we zelf in het verleden al een paar keer hebben uitgevoerd is het houden van vriendjes en vriendinnetjes dagen. Dan mogen alle zwemmers vriendjes en vriendinnetjes enthousiast maken en meenemen naar een training om een keertje mee te doen. Dan wordt er vervolgens een hele leuke training gegeven om kinderen verder enthousiast te krijgen, welke vaak resulteert in de instroom van een fikse stroom nieuwe leden. In het verleden heeft dat zelfs wel eens geleid tot een ledenstop vanwege overschrijding van de capaciteit van het zwembad.

Financieel

Meer leden brengt een groter financieel draagvlak voor de vereniging en daarom ook meer financiële kansen voor de uitbater van het zwembad. Momenteel dragen we 32.000 euro aan badhuur af. Dit wordt grotendeels gefinancierd door contributie en daarnaast oa. door subsidie en het ophalen van oud papier.

Dat laatste groeit niet mee bij vergroting van de vereniging, maar de contributie inkomsten schalen in ieder geval wel. Als we uitgaan van een schaalbaarheid van totale afdracht in relatie met het aantal zwemmers, komen we bij de verschillende groei scenario’s tot de volgende groei in afdrachtmogelijkheden van de vereniging

Aantal zwemmers

afdracht badhuur training euro p. jaar

Afdracht badhuur wedstrijd euro p. jaar

Huidige situatie

122

32.000

0

Schaal vergroting
(9 baduren)

293

76.800

5000

+verruiming zwemuren
(20 baduren)

405

106.230

7000

Deze bedragen zijn uiteraard schattingen en ze hangen af van of de vereniging ook daadwerkelijk zoveel groeit als voorzien en hoe lang de vereniging daarvoor nodig heeft. 106.230 euro per jaar is daarbij ongeveer het plafond van de mogelijkheden, bij een badhuur van 20 uur per week. De afdracht badhuur wedstrijden is berekend zonder rekening te houden met mogelijke andere hurende verenigingen die de opbrengst zouden kunnen doen toenemen.

Een eerste realistische schatting van een groei in het eerste jaar van 25% van de leden is een badhuur van 40.000 euro. Verder is er een (beperkte) ruimte voor contributie verhoging bij verbetering van de faciliteiten, waarbij we de prijzen wel op een niveau willen houden zodat de sport toegankelijk blijft voor het grootste deel van de bevolking. Dit zou in totaal leiden tot een badhuur van 50.000 euro na het eerste jaar.

De financieringsafspraken tussen zwembad en zwemvereniging kunnen daarbij op verschillende manieren worden vorm gegeven. Een mogelijkheid is een vaste badhuur, die in een paar jaar groeit, waarbij de top ver genoeg onder de top bezetting qua aantal leden ligt zodat de zwemvereniging deze fluctuatie in leden financieel kan opvangen, terwijl maximale bezetting dan een meevaller voor de zwemvereniging is. Een andere manier is een flexibele badhuur, waarbij de huur afhangt van het aantal totale leden in relatie tot de totale wekelijkse baduren voor de zwemvereniging. In dat geval loopt de zwemvereniging geen onoverkomelijk risico, terwijl bij meevallers de uitbater van het zwembad ook maximaal meeprofiteert van een groei binnen de zwemvereniging.

6 gedachten over “Visie ZV Zaltbommel nieuw zwembad

 • 14 mei 2022 om 06:53
  Permalink

  Why is it I always really feel like you do?

 • 16 mei 2022 om 22:14
  Permalink

  Keep on working, great job!|

 • 31 mei 2022 om 20:26
  Permalink

  I all the time emailed this webpage post page to all my contacts, as if like to read it then my links will too.|

 • 1 juni 2022 om 08:58
  Permalink

  If you want to take much from this article then you have to apply such methods to your won web site.|

 • 1 juni 2022 om 17:37
  Permalink

  I do not even know the way I ended up right here, but I believed this submit was good. I do not understand who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger if you happen to are not already. Cheers!|

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *