Contributie Verhoging

Op de Algmene Leden Vergadering van 21 April 2009 is besloten de contributie te verhogen met ingang 1 september 2009.

De contributies worden per 1 september 2009

Eerste Lid: 17,00 euro
Tweede +/+: 15,50 euro
Trimzwemmer: 14,00 euro
Donateur (Tientjeslid): 10,00 euro

Ik wil u allen verzoeken om de nieuwe bedragen in uw automatisch of elektronisch betalingssysteem vóór die datum aan te passen.

Namens het bestuur,

Hans van Eijk
Penningmeester